Hướng dẫn sử dụng
1. Thêm code vào Amibroker
Tất cả code amibroker trên website này đều là code AFL của Amibroker thông thường, có thể sử dụng ngay sau khi tải về. Tất cả code đều không mã hóa, tốt nhất sử dụng những code này từ phiên bản Amibroker 6.20 trở lên. Cách thêm code vào trong Amibroker Sau khi tải file .zip có chứa code amibroker bạn sẽ giải nén và thêm vào Amibroker sử dụng như bình thường. Thêm vào trong thư mực Formulas của Amibroker. Sau đó mở Amibroker lên sẽ thấy code vừa thêm ở trong amibroker.
Ví dụ: C:\Program Files (x86)\AmiBroker\Formulas
2. Cách tải code amibroker
Mỗi lần tải hệ thống sẽ tự tạo 1 link riêng biệt, link tải chỉ tồn tại trong vòng 6h. Trong vòng 6h này bạn chỉ cần đăng nhập và truy cập link tải là có thể tải được code.
Cách thêm code vào trong Amibroker
Sau 6h link tải sẽ bị hủy, và không có khả dụng. Vậy đối với code miễn phí hay có phí thì bạn cần tải code ngay. Đây là cách chúng tôi bảo vệ code gốc trên hệ thống, tránh tình trạng xâm nhập trái phép.