Heikin ashi tín hiệu mua bán

Miễn phí
Tính năng: Code báo tín hiệu có giá trị giao dịch, tín hiệu đơn giản và hiệu quả. Với mẫu nến Heikin ashi được thiết kế cao cấp nhất, cùng với tín hiệu mua bán đơn giản mà lại hiệu quả cao

Code amibroker hoàn miễn phí, hiển thị tín hiệu mua bán trên biểu đồ có thể sử dụng để làm tín hiệu mua bán. Điểm mua đồng thời xuất hiện thêm mức hỗ trợ biểu hiện bởi đường SUP ngay trên đồ thị.
Heikin ashi tín hiệu mua bán
Hiển thị trên biều đồ
Thuật toán đơn giản được dựa trên Heikin ashi để tìm ra tín hiệu mua và bán. Đây là những thời điểm quan trọng để nhà đầu tư đưa ra kết luận giao dịch mua bán của bản thân mình.
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter