Heikin Ashi cao cấp xác định hỗ trợ đảo chiều

Mua: 690,000đ
Tính năng: Sự gộp lại của các đường hỗ trợ trên đồ thị cho thấy rằng đây là vùng hỗ trợ mạnh nhất. Nhanh chóng xác định được sớm dấu hiệu tạo đáy của cổ phiếu, nhanh chóng tìm điểm mua tốt nhất tại vùng này.

Hãy nhìn kỹ biểu đồ dưới đây, bạn sẽ thấy sự gộp lại của các đường hỗ trợ của Heikin Ashi cho thấy đây là điểm đảo chiều mạnh. Vùng hỗ trợ được biểu hiện sự gộp lại các đường hỗ trợ.
Heikin Ashi cao cấp xác định hỗ trợ đảo chiều
Hiển thị trên biều đồ
Hệ thống được thiết kế thông tin tự động tính toán các mốc hỗ trợ, cuối cùng truy tìm ra mức hỗ trợ mạnh nhất để nhanh chóng mua gom tại vùng giá này.
<?php echo $title;?>
Hiển thị trên biều đồ
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter