Báo điểm bắt đầu chu kỳ tăng

Miễn phí
Tính năng: Tín hiệu trên công cụ này điểm khởi đầu co sự bắt đầu tăng, tín hiệu này có thể không phù hợp cho giao dịch mua bán. Tín hiệu không được thiết kế như tín hiệu mua bán, đây không phải là công cụ tín hiệu mua bán.

Code amibroker được thiết kế hiển thị một đường trung bình và mũi tên đơn giản báo rằng đây là thời điểm bắt đầu chu kỳ tăng. Công cụ được kết hợp với nhiều chỉ số khác để tính toán xác định đây có khả năng khời đầu của sự tăng điểm sau đó.
Báo điểm bắt đầu chu kỳ tăng
Hiển thị trên biều đồ
Code amibroker hoàn toàn miễn phí, dễ dàng sử dụng cho mọi nhà đầu tư. Biểu đồ được thiết kế hiển thị đơn giản dễ sử dụng cho hầu hết mọi nhà đầu tư.
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter