Repaint xác định hỗ trợ kháng cự

Miễn phí
Tính năng: Tín hiệu giúp xác định hỗ trợ kháng cự ngắn hạn, không có giá trị giao dịch, tín hiệu này không thể sử dụng làm tín hiệu mua bán. Nhưng có tính chất giúp cho NĐT xác định được vùng đỉnh đáy ngắn hạn.

Khi hình thành mũi tên lên/xuống chính là hệ thống xác định rằng đã hình thành đáy/đỉnh ngắn hạn. Và đó cũng chính là vùng hỗ trợ/kháng cự của cổ phiếu khi đang được hình thành.
Repaint xác định hỗ trợ kháng cự
Hiển thị trên biều đồ
Những mũi tên trên đồ thị không có giá trị sử dụng để giao dịch cổ phiếu, mỗi tín hiệu đó không được hình thành ở phiên hiện tại.
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter