Code AFL Background Name for Amibroker

Miễn phí
Tính năng: Code AFL miễn phí hiển thị tên mã cổ phiếu trên chính giữ nền đồ thị chính của cổ phiếu. Hiển thị tên và nhóm ngành, ngoài ra code thể thêm bớt thông tin liên hệ để người dùng dễ dàng liên hệ khi cần

Code AFL Background Name for Amibroker
Hiển thị trên biều đồ
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter