Code Amibroker T+0 tín hiệu 2 chiều

Mua: 999,999,999đ
Tính năng: Với hệ thống mới KRX thì code AFL tín hiệu 2 chiều cho T+0 dành cho thị trường giao dịch T0 được ra mắt. Công cụ xác định điểm short, điểm chốt lời lệnh short. Cho điểm mua, điểm chốt lời lệnh mua.

Code này hiện tại chưa bán công khai. Code Amibroker tín hiệu 2 chiều vẫn đang cập nhật và nâng cấp độ chính xác, đặc biệt khi hệ thống KRX vào vận hành cần được kiểm thử mức độ hiệu quả cho giao dịch cổ phiếu trên thị trường T+0.
Code Amibroker T+0 tín hiệu 2 chiều
Hiển thị trên biều đồ
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter