Code AFL tín hiệu mua chặt chẽ

Miễn phí
Tính năng: Code AFL tín hiệu mua chặt chẽ cho tín hiệu mua bán chặt chẽ, được thiết kế có tín hiệu mua bán và điểm cắt lỗ ngay tại vùng đáy. Điểm mua xuất hiện ngay sau khi tạo đáy ngắn hạn cho tín hiệu chặt chẽ

Xuất hiện vạch điểm mua gắn giá trị mua ở tín hiệu mua hiện tại, luôn xác định điểm cắt lỗ ngay tại đáy trước đó. Với tín hiệu chặt chẽ khi xuất hiện điểm mua thì trước đó đã tạo được đáy ngắn hạn.
Code AFL tín hiệu mua chặt chẽ
Hiển thị trên biều đồ
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter