Vùng không mua và không bán

Miễn phí
Tính năng: Code AFL miễn phí xác định vùng không mua và vùng không bán. Không phải tín hiệu mua bán mà đã được lọc nhiễu, tùy nhiên đây là code có thể dùng để làm nền tảng mua bán sớm nhất.

Xác định vùng không mua và vùng không bán, đây cũng là thời điểm có thể mua gom hàng dần khi xuất hiện mũi tên đi lên. Nếu khi có mũi tên xuống thì đây sẽ là thời điểm hoặc là vùng không nên mua.
Vùng không mua và không bán
Hiển thị trên biều đồ
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter