Xác định điểm cao thấp

Miễn phí
Tính năng: Code tự động xác định điểm cao/thấp trong 20 phiên, 50 phiên hay 200 phiên tính từ thời điểm hiện tại về quá khứ. Code hoàn toàn miễn phí giúp cho nhà đầu dễ dàng xác định đâu là điểm cao nhất, đâu là điểm thấp nhất.

Như ảnh dưới dưới đây, chúng ta dễ dàng xác định đâu là phiên cao nhất của 20 phiên, 50 phiên và đâu là phiên thấp nhất trong 200 phiên tính từ thời điểm hiện tại.
Xác định điểm cao thấp
Hiển thị trên biều đồ
Từ những dữ liệu trong hình ta dễ dàng xác định được đâu là điểm hỗ trợ mạnh, kháng cự mạnh. Từ đó hạn chế bán ở vùng hỗ trợ mạnh, hạn chế mua ở vùng kháng cự mạnh.
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter