Điểm Pivot cho Amibroker

Miễn phí
Tính năng: Code hoàn toàn miễn phí, giúp cho nhà đầu tư nhanh chóng xác định được điểm Pivot ngay trên đồ thị. Lưu ý: Điểm Pivot chỉ hiển thị khi đủ điều kiện xác nhận đây là điểm Pivot tăng hay Pivot giảm thôi nhé.

Đồ thị hiển thị điểm Pivot bán và Pivot mua, đây là những điểm/vùng giá hỗ trợ/kháng cự ngắn hạn. NĐT nhanh chóng xác định được Pivot ngay trên đồ thị như hình ảnh trên.
Điểm Pivot cho Amibroker
Hiển thị trên biều đồ
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter