Rainbow Trading For Amibroker

Mua: 189,000đ
Miễn phí trên phần mềm Trading Plus
Tính năng: Rainbow Trading For Amibroker là một công cụ trong amibroker giúp cho nhà đầu tư dễ dàng xác định được mức độ vận động, độ mạnh của cổ phiếu và còn xác định được mức độ tích lũy của từng cổ phiếu

Công cụ được thiết kế đẹp mắt và dễ dàng quan sát trên đồ thị. Giúp cho nhà đầu dễ dàng và nhanh chóng xác định được mức độ vận động của cổ phiếu cũng như độ mạnh. Khi rải Rainbow càng thu hẹp thể hiện rằng cổ phiếu đang có xu hướng tích lũy lại, khi Rainbow mở rộng ra thể hiện rằng mức độ vận của cổ phiếu đã mạnh lên
Rainbow Trading For Amibroker
Hiển thị trên biều đồ
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter