Tích lũy tự dộng | AI accumulation auto

Mua: 9,860,000đ
Tính năng: Truy tìm những cổ phiếu đang trong vùng tích lũy, break đi lên hay break đi xuống. Tích hợp tính năng lọc ra những cổ phiếu tích lũy, break up và break down. Tự động vẽ, xác định vùng tích lũy trên đồ thị, bật tắt thông tin tích lũy, hiển thị độ rộng tích lũy, số phiên tích lũy.

Trên đồ thị tự động xác định vùng tích một cách tự động trong từng giai đoạn, vùng tích lũy này được xác định rất chuyên nghiệp ngay đồ thị một cách đơn giản và dễ hiểu. Có thể bật tắt thông tin tích như: Số phiên tích lũy, độ rộng tích lũy và một số thông tin khác nữa.
Tích lũy tự dộng | AI accumulation auto
Hiển thị trên biều đồ
Tích lũy tự dộng | AI accumulation auto
Thông tin trong bảng lọc
Bảng quét được tích hợp tính năng quét để lọc truy tìm ra những cổ phiếu tích lũy ngay trong bảng quét. Hệ thống này sẽ tìm ra 3 loại cổ phiếu: Đang trong vùng tích lũy, break đi lên, break đi xuống. Nếu đang trong vùng tích lũy, hệ thống sẽ hiển thị thông tin kháng cự/hỗ trợ.
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter