Signal 4T tín hiệu giao dịch chuyên gia

Mua: 4,980,000đ
Tính năng: Signal 4T thông báo trước tín hiệu mua và bán, tích hợp thêm tính năng quét lọc cổ phiếu, lọc cổ phiếu đang chuẩn bị có tín hiệu mua. Kết quả trả về tất cả thông tin của công cụ. Đây là một công cụ tín hiệu thông giúp cho nhà đầu tư lựa chọn, nhanh chóng, kịp thời trong việc mua và bán cổ phiếu.

Công cụ cho NĐT 4 thông tin của một cổ phiếu. Quan sát hình ảnh dưới đây, quý NĐT sẽ thấy Entry Alert: để thông báo trước khi có tín hiệu. Entry: đây thời điểm xác nhận có tín hiệu mua,...và giúp cho NĐT xác định được xu hướng.
Signal 4T tín hiệu giao dịch chuyên gia
Hiển thị trên biều đồ
Signal 4T tín hiệu giao dịch chuyên gia
Thông tin trong bảng lọc
Bảng lọc cổ phiếu đọc đầy đủ các thông tin của công cụ. Báo cho NĐT biết cổ phiếu nào đang chuẩn bị có tín hiệu, cổ phiếu nào đang có tín hiệu mua,...và cổ phiếu nào đang trong xu hướng tăng.

Dưới đây là cách nhận biết tín hiệu ĐÚNG và SAI. Để ý kỹ bên SAI chúng ta sẽ thấy ở hàng trên cùng F2 vẫn đang màu xanh. Điều này vi phạm quy tắc tín hiệu mua của bên đúng. Tuy nhiên, kết quả lọc cổ phiếu đã được loại bỏ các tín hiệu sai rồi nhé.
<?php echo $title;?>
Hiển thị trên biều đồ
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter