Auto Support Resistance tự động xác định hỗ trợ kháng cự

Mua: 129,000đ
Tính năng: Bộ công cụ tự động xác định hỗ trợ kháng cự một cách thông minh. Thuật toán sẽ tự động xác định được hỗ trợ kháng cự theo đáy đỉnh gần nhất, các mức xác định này sẽ không mất, không thay đổi về sau.

Auto Support Resistance tự động xác định hỗ trợ kháng cự
Hiển thị trên biều đồ
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter