Wave Signal Indicator Amibroker AFL

Miễn phí
Tính năng: Wave Signal là một chỉ số tín hiệu trong amibroker, công cụ được thiết lập bởi thuật toán F186 Amibroker để tính toán hình thành chân sóng của cổ phiếu. Là công cụ xác định chân sóng của cổ phiếu.

Wave Signal là một Indicator sử dụng trong Amibroker, công cụ sử dụng để xác định chân sóng của cổ phiếu. Vì vậy Indicator này còn được gọi là tín hiệu sóng, xác định được chân sóng của cổ phiếu.
Wave Signal Indicator Amibroker AFL
Hiển thị trên biều đồ
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter