Vol Bull Bear khối lượng phe BÒ và phe GẤU

Mua: 290,000đ
Tính năng: Đây là công cụ sử dụng Amibroker giúp cho nhà đầu tư xác định được khối lượng giao dịch của phe bò hay phe gấu chiếm ưu thế hơn. Khối lượng của phe nào cao đồng nghĩa với việc phe đó đang chiếm ưu thế.

Hình ảnh cho ta một tín hiệu xu tăng dựa vào dữ liệu của Vol Bull Bear. Trong việc phân tích cổ phiếu thì xuất hiện dấu hiệu chiếm ưu thế của phe bò là một dấu hiệu tích cực. Ngược lại khi phe gấu chiếm ưu thế thì dấu hiệu tiêu cực đang tăng dần lên.
Vol Bull Bear khối lượng phe BÒ và phe GẤU
Hiển thị trên biều đồ
Công cụ này cũng có thể sử dụng như một công cụ cho tín hiệu mua bán. Điểm giao nhau khối lượng của phe bò cắt lên phe gấu đây thời điểm mua vào, và ngược lại thì bán.
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter