Thống kê cổ phiếu trên MA20, MA50, MA100

Mua: 980,000đ
Tính năng: Code amibroker thống kê số lượng cổ phiếu nằm trên đường MA20, MA50, MA100 rất trực quan và dễ dàng quan sát. Đồ thị line biểu diễn số liệu thống kê trong quá khứ, có cả line biểu thị cả chỉ số Vn-Index

Đồ thị line biểu diễn số liệu thống kê trong quá khứ, có cả line biểu thị cả chỉ số Vn-Index. Những cổ phiếu được thống kế này được lọc riêng biệt cho vào trong code sẵn luôn, chứ không phải lấy tất cả cổ phiếu trong dữ liệu (Vì có cả cổ phiếu rác). Màu vàng: Biểu diễn số lượng cổ phiếu nằm trên đường MA20. Màu xanh: Trên đường MA50, Màu đỏ: Nằm trên MA100, Màu xám: Là line biểu thị cho chỉ số Vn-Index.
Thống kê cổ phiếu trên MA20, MA50, MA100
Hiển thị trên biều đồ
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter