Score All in One: Xếp hạng cổ phiếu

Miễn phí
Tính năng: Score All in One là một bộ code afl tích hợp tất cả công cụ phân tích trong amibroker để tính điểm và xếp hạng cổ phiếu. Những cổ phiếu tốt sẽ có điểm xếp hạng cao, bảng lọc cổ phiếu có các tín hiệu của các công cụ.

Đây là kết quả bảng lọc cổ phiếu, hệ thống bao gồm các cột của các công cụ trong Amibroker. Hiển thị tín hiệu của những công cụ đó, cuối cùng chúng ta có cột Score để tính điểm xếp hạng cổ phiếu.
Score All in One: Xếp hạng cổ phiếu
Hiển thị trên biều đồ
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter