Mô hình ABCD có tín hiệu, bảng quét, lọc cổ phiếu

Mua: 2,499,000đ
Tính năng: Code hiển thị mô hình ABCD chính xác và không repaint. Mô hình xác định được điểm mua bán chính xác ngay trên biểu đồ. Code được tích hợp tính năng quét truy tìm cổ phiếu có tín mua bán theo mô hình.

Tín hiệu mua được xác định ngay trên biểu đồ. Tất cả cổ phiếu có tín hiệu sẽ được lọc ra ngay tại phiên có tín hiệu. Hệ thống tự động xác định mô hình ABCD, truy tìm mô hình của giá cổ phiếu, khi thỏa mãn điều kiện lập tức báo ra tín hiệu mua.
Mô hình ABCD có tín hiệu, bảng quét, lọc cổ phiếu
Hiển thị trên biều đồ
Mô hình ABCD có tín hiệu, bảng quét, lọc cổ phiếu
Thông tin trong bảng lọc
Tín hiệu bán cũng được xác định trên biểu đồ. Những cổ phiếu có tín hiệu bán cũng sẽ được lọc ra trong bảng lọc.
<?php echo $title;?>
Hiển thị trên biều đồ
Sử dụng chỉ trong 3 bước
1. Nhập mã
Mỗi lần tải bạn sẽ nhận được 01 mã tải riêng
2. Tải về
Link tải code sẽ riêng biệt, có hạn sử dụng trong 6 tiếng
3. Mở amibroker
Chỉ cần thêm vào Amibroker là sử dụng bình thường
Họ cũng quan tâm
Flag Counter